MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delfland Vereniging: ruimte maken voor moestuinderijen

20 december 2022. Een lustrumjaar vol activiteiten is bijna achter de rug voor de Midden-Delfland Vereniging. Op 18 maart 1977 werd de vereniging in Delft opgericht om dit unieke stukje Nederland open en groen te houden en te versterken.

Het 45-jarig bestaan werd gevierd op een zonovergoten Midden-Delfland Dag (18 juni) en Boerenoogstfeest (8 oktober). Bijzonder was de middag gewijd aan het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland op 11 november in het provinciehuis.

In mei werd op feestelijke wijze een nieuwe wandelfolder, 50 Ommetjes in Midden-Delfland, gepresenteerd. De vereniging liet duurzame cadeaumokken maken met koe, kievit, knotwilg of Woudse kerk erop afgebeeld. Stichting Pluktuin Schipluiden was de gelukkige winnaar van de aanmoedigingsprijs die de vereniging en de gemeente Midden-Delfland om de twee jaar toekennen.

Verheugend is de interesse bij ondernemers om de vereniging van inmiddels zo’n 3200 leden te steunen. Van der Valk Hotel Delft A4 en Morris NVM makelaars|taxateurs zijn de nieuwste MDV Partners.

Moestuinderij Maasland
Moestuinderij Maasland.

Moestuinderijen

De vereniging liet van zich horen als tegenstander van woningbouw in het groene buitengebied, als pleitbezorger van meer en snellere maatregelen om de precaire weidevogelstand te verbeteren en als voorstander van vernieuwende landbouw zoals moestuinderijen. Zo vraagt de vereniging de gemeente Midden-Delfland het bestemmingsplan zodanig te interpreteren en aan te passen dat een moestuinderij op grasland mogelijk wordt gemaakt.

Een groot deel van Midden-Delfland heeft de bestemming veeteelt, met open ruimte en grasland. Behoud van openheid staat voorop, maar verbreding van de bedrijfsvoering is volgens de vereniging vaak wenselijk om het maatschappelijk en economisch draagvlak overeind te houden en te verstevigen.

‘We zien dat enkele agrarische ondernemers deze verbreding zoeken in onder meer voedselbossen en moestuinderijen. Dit kun je zien als bottom-up initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde’, schrijft voorzitter Koos Karssen in een brief aan B & W van Midden-Delfland.

In de kiem gesmoord

Helaas staat het te rigide bestemmingsplan zulke nieuwe en welkome ontwikkelingen in de weg. Zo moest Het Middenland in Maasland, dat vele monden voorzag van verse groenten rechtstreeks van het land, al na het eerste seizoen van de gemeente stoppen. MDV-leden vroegen zich af waarom zo’n positieve ontwikkeling in de kiem moest worden gesmoord.

Volgens de vereniging kan een moestuinderij wel degelijk bijdragen aan de biodiversiteit, aan de weidevogelnatuur en aan de landschappelijke kwaliteit. Daarom past het in het landelijk buitengebied van Midden-Delfland, wel onder voorwaarden, aldus Koos Karssen. Zo moet de moestuin bij de opstallen van de boer en erfbeplanting liggen, het grondwater op veengronden niet worden verlaagd om CO2-uitstoot door oxidatie te voorkomen, mogen weidevogels niet negatief worden beïnvloed, moet de moestuin biologisch beheerd worden, mag er geen grondwater worden onttrokken, niet of nauwelijks hoge gewassen worden geteeld en schuurtjes, kasjes of platglas moeten niet worden toegestaan.
Meer weten? Kijk op www.middendelflandvereniging.nl of stuur een mail naar secretariaat@middendelflandvereniging.nl

Bron: Persbericht Midden-Delfland vereniging 20 december 2022.

24 december 2022